DISCLAIMER
In deze disclaimer wordt verstaan onder "auteur" de eigenaar c.q. maker van de website wwwspace.nl, onder "u" de bezoeker/gebruiker van wwwspace.nl en onder "gebruik" c.q. "gebruiken" alle denkbare handelingen. Het nu volgende is van toepassing op alle webpagina's van wwwspace.nl.
Door de pagina's van wwwspace.nl te gebruiken stemt u in met de inhoud van deze disclaimer. Alle op deze website aanwezige inhoud is door de auteur met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De auteur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de aan deze webpagina c.q. website gekoppelde webpagina's waarnaar wordt verwezen en die van gekoppelde bestanden. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud van deze webpagina c.q. webpagina's of delen daarvan maakt inbreuk op de intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde inhoud of het delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht aan de auteur. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact op nemen met de auteur via de link "Reageren?".